• (68) 4752275
  • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
  • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Rok Szkolny 2020/2021
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w Publicznym Przedszkolu nr 8 w Świebodzinie na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w Publicznym Przedszkolu nr 8 w Świebodzinie na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z „Harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli” rodzice kandydatów zakwalifikowanych (również dzieci z deklaracji o kontynuowaniu wychowania w placówce)  potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia do 09.04.2021 do godz. 15.00. 
Oświadczenia można przesłać na adres e-mail: intendent@ze1swiebodzin.edu.pl  

 1,477 Liczba odwiedzin,  13 Liczba dzisiejszych odwiedzin