• (68) 4752275
  • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
  • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Rok Szkolny 2020/2021
Rekrutacja do Publicznego Przedszkola nr 8

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola nr 8

Szanowni Rodzice

28 czerwca 2021 r. zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2021/2022do publicznych przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych ustalonym zarządzeniem nr 738/B/2021 Burmistrza Świebodzina zakończyła się rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świebodzin.  

Publiczne Przedszkole nr 8 w Świebodzinie oferuje: 3 miejsca dla 4 -5 latków (2017-2016) i 4 miejsca dla 6 – latków (2015).

Rodzice zainteresowani  zapisem dziecka od 1 września 2021r.  do publicznego przedszkola  powinni złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do placówki przedszkolnej.   


Zgodnie z „Harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli” rodzice kandydatów zakwalifikowanych (również dzieci z deklaracji o kontynuowaniu wychowania w placówce)  potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia do 09.04.2021 do godz. 15.00. Oświadczenia można przesłać na adres e-mail: intendent@ze1swiebodzin.edu.pl  

lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 2021/2022

oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola


Należy zapoznać się z instrukcją dla rodziców i założyć konto na stronie  https://nabor.swiebodzin.eu

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 68 47 50 991 w godzinach od 7.30 do 14.30.

Następnie:  

  • wypełnić deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego/wniosek o przyjęcie do przedszkola,
  • wysłać drogą elektroniczną,
  • wydrukować i podpisać (oboje rodziców/opiekunów),
  • deklarację o kontynuacji dostarczyć do Wychowawcy dziecka, w dniach od 22 lutego 2021r. od godz. 07.00 do 03 marca 2021r. do godz. 15.00
  • wniosek o przyjęcie dostarczyć do sekretariatu Zespołu Edukacyjnego nr 1, w dniach od 08 marca 2021r. od godz. 07.00 do 22 marca 2021r. do godz. 15.00.

Wraz z wnioskami należy dostarczyć:

A) do wglądu:

– dowody osobiste obojga rodziców/opiekunów,

– odpis aktu urodzenia dziecka/dowód osobisty dziecka (jeśli posiada),

B) kserokopie dokumentów:

– wyrok/postanowienie sądu w przypadku rodziców/opiekunów samotnie wychowujących dziecko,

– orzeczenie o niepełnosprawności i/lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dziecko takie posiada).

-jeżeli posiadają Państwo kartę dużej rodziny , prosimy o ksero

C) prosimy o pobranie pliku z załącznika (dokumenty do platformy 4Parents), wypełnienie i dołączenie do wniosku:

Ankieta do 4parents PRZEDSZKOLE.pdf
Ankieta do 4parents PRZEDSZKOLE.docx

D) oryginały dokumentów

– zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów

– oświadczenia dostępne na stronie internetowej https://nabor.swiebodzin.eu/ (moduł: pliki do pobrania)

Ogłoszenie  wyników nastąpi 15 kwietnia 2021 roku po godzinie 15:00.

Deklaracja oraz wniosek (wraz z załącznikami) ważny jest dopiero po podpisaniu przez oboje rodziców/opiekunów i dostarczeniu do placówki.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na rozpowszechnianie wizerunku.pdf

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na rozpowszechnianie wizerunku.docx

 5,060 Liczba odwiedzin,  1 Liczba dzisiejszych odwiedzin