• (68) 4752275
 • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
 • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Rekrutacja do PP8

Rekrutacja do PP8

ABC PRAWIDŁOWEGO ZAPISU do PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA nr 8 w Świebodzinie

Należy zapoznać się z instrukcją dla rodziców i założyć konto na stronie: https://swiebodzin.rekrutacje.edu.pl/.

Następnie:  

 • wypełnić deklarację o kontynuacji / wniosek o przyjęcie do przedszkola,
 • wysłać drogą elektroniczną,
 • wydrukować i podpisać (oboje rodziców/opiekunów prawnych),
 • deklarację o kontynuacji dostarczyć do Wychowawcy dziecka, w dniach od 01 marca 2024 r. od godz. 08.00 do 06 marca 2024 r. do godz. 15.00
 • wniosek o przyjęcie dostarczyć do sekretariatu Zespołu Edukacyjnego nr 1 w dniach od 08 marca 2024 r. od godz. 08.00 do 22 marca 2024 r. do godz. 15.00.

Wraz z wnioskiem o przyjęcie należy dostarczyć:

 1. A) do wglądu:

– dowody osobiste obojga rodziców/opiekunów prawnych,

– odpis aktu urodzenia dziecka/dowód osobisty dziecka (jeśli posiada),

 1. B) kserokopie dokumentów:

– wyrok/postanowienie sądu w przypadku rodziców/opiekunów samotnie wychowujących dziecko,

– orzeczenie o niepełnosprawności i/lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dziecko lub członek rodziny takie posiada).

 1. C) oryginały dokumentów

– zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych

– oświadczenia dostępne na stronie internetowej: https://swiebodzin.rekrutacje.edu.pl/pliki-do-pobrania

 1. D) wraz z wnioskiem o przyjęcie należy dostarczyć:

– uzupełnioną i podpisaną przez obojga rodziców/opiekunów prawnych ankietę do aplikacji 4Parents,

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na rozpowszechnianie wizerunku dziecka.

Ankieta oraz zgoda do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej ZE1 Świebodzin.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych nastąpi 15 kwietnia 2024 r.

Deklaracja oraz wniosek (wraz z załącznikami) ważny jest dopiero po podpisaniu przez oboje rodziców/opiekunów prawnych i dostarczeniu do placówki.

1. Harmonogram rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2024-2025(162 KB)