• (68) 4752275
  • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
  • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin

Projekty

PP 8 – projekty i programy realizowane

w roku szkolnym 2023/2024

Nazwa projektu

Grupy biorące udział

Ogólnopolski projekt „ Klasa w terenie”

Badacze

Ogólnopolski projekt „Zabawa sztuką”

Poszukiwacze, Odkrywcy

Ogólnopolski projekt „Cztery pory roku”

Badacze, Analitycy
Akcja edukacyjna „Zielona szkoła, zielone przedszkole”Poszukiwacze, Analitycy Badacze
Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej
„Klub Mleczaka”
Poszukiwacze, Odkrywcy, Konstruktorzy, Analitycy

Program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas”

Konstruktorzy
Ogólnopolski program edukacyjny
„Zdrowo i Sportowo”
Poszukiwacze, Odkrywcy
Ogólnopolski projekt edukacyjny
„Kreatywny Przedszkolak
Tropiciele
Ogólnopolski projekt edukacyjny
„Wyzwania Teodora”
Tropiciele
Akcja edukacyjna „Przytul się do drzewa”Badacze, Konstruktorzy

Loading