• (68) 4752275
  • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
  • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Rok Szkolny 2020/2021
Bieg po zdrowie

Bieg po zdrowie

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „ Bieg po zdrowie”. Celem edukacji prozdrowotnej jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów klas 4 na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia w programie „ Bieg po zdrowie” realizowane będą za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności uczniów. Uczniowie będą zachęcani do aktywnego udziału w programie poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji czy pomysłów. Program skierowany jest również do rodziców. Współpraca rodziców z dzieckiem, ich wzajemne relacje oraz dawanie dobrego przykładu ma ogromny wpływ na kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Loading