• (68) 4752275
  • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
  • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Rok Szkolny 2022/2023
Dzień Bezpiecznego Internetu 2023

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023

Od kilku lat, co roku uczestniczymy w projekcie Dzień Bezpiecznego Internetu. Dzień ten obchodzony jest na całym świecie. DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 przypada na 7 lutego, ale jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych zaplanowane zostały aż do końca marca 2023. W naszej szkole przeprowadzaliśmy różne działania dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z zasobów sieciowych.

Zajęcia edukacyjne dla uczniów wszystkich klas IV – VIII przeprowadzone w ramach lekcji informatyki min.:

– projekcja filmów o tematyce bezpieczeństwa w sieci, pogadanki, prelekcje, prezentacje, quizy, escape roomy online

– konkurs informatyczny na plakat/kolaż/komiks o tematyce bezpieczeństwa w sieci

– konkurs plastyczno/ techniczny na plakat lub kolaż dowolna techniką

A. P

Loading