• (68) 4752275
  • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
  • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin

Samorząd Uczniowski

W ciągu całego roku szkolnego Samorząd Szkolny uczestniczy w wielu przedsięwzięciach, których celem jest rozwijanie aktywności społecznej uczniów i uwrażliwianie ich na potrzeby innych ludzi.

Od wielu lat bierzemy udział w akcjach charytatywnych, takich jak „Góra Grosza” czy „Pola nadziei”. Wspomagamy także zbiórkami psiaki i kociaki ze schronisk dla zwierząt w Świebodzinie i Zielonej Górze.

Uczniowie uczestniczący w pracach Samorządu Szkolnego aktywnie działają podczas organizacji imprez szkolnych. Przygotowują pocztę samorządową z okazji Dnia chłopaka, Walentynek i Dnia kobiet. Prowadza szkolne dyskoteki. Pomagają nauczycielom podczas Dnia Otwartego oraz Festynu.

Co roku Samorząd Uczniowski organizuje również spotkania z policją. W minionym roku szkolnym przeprowadziliśmy wielka akcję propagującą jazdę na rowerze w kasku, do której zaangażowaliśmy również Powiatową Komendę Policji w Świebodzinie oraz szpital miejski. W konkursach związanych z akcja wzięło udział prawie 100 uczniów naszej szkoły!

Praca w Samorządzie Uczniowskim pozwala uczniom zgłębić tajniki demokracji – przygotowują oni wybory i prowadzą wyborcze kampanie. Udział w uroczystościach państwowych na terenie miasta i gminy kształtuje u nich postawy patriotyczne, a uczestnictwo w akcjach sprzątania opuszczonych grobów na świebodzińskim cmentarzu – uczy szlachetności i empatii.