• (68) 4752275
  • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
  • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Rok Szkolny 2021/2022
Grosikowe podróże klas drugich

Grosikowe podróże klas drugich

W grudniu 2021 r. w naszej szkole klasy drugie przystąpiły do projektu z zakresu edukacji oraz bezpieczeństwa  „Od Grosika do złotówki” organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Związek Banków Polskich, PZU z honorowym patronatem Ministerstwa Finansów. Projekt w założeniach trwa 10 miesięcy i zakończy się w grudniu 2022 r.

Głównym celem projektu jest nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu, oszczędzaniu oraz kształtowanie wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Podróże z Grosikiem jednoczą i integrują zespół klasowy.
We wrześniu spotkamy się ponownie i będziemy podróżować dalej z Grosikiem.

Do zobaczenia!

Loading