• (68) 4752275
  • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
  • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin

Zebrania i konsultacje z rodzicami

11 września

*6 listopada (tylko dla klas ósmych)

18 grudnia

5 lutego (wywiadówka półroczna)

20 maja (wywiadówka roczna)