• (68) 4752275
  • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
  • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Rekrutacja do SP6

Rekrutacja do SP6

ABC PRAWIDŁOWEGO ZAPISU KLASA PIERWSZA

  1. Należy zapoznać się z instrukcją dla rodziców i założyć konto na stronie  https://swiebodzin.rekrutacje.edu.pl/
  2. Następnie wypełnić zgłoszenie ucznia do szkoły/wniosek o przyjęcie do szkoły i wysłać drogą elektroniczną.
  3. Zgłoszenie/ wniosek należy wydrukować i podpisać (oboje rodziców/opiekunów prawnych)
  4. Dostarczyć do sekretariatu Zespołu Edukacyjnego nr 1 Świebodzinie w dniach od 01 marca 2023r. od godz. 08.00 do 17 marca 2023 r. do godz. 15.00.

Ponadto należy wypełnić i dostarczyć do szkoły wewnątrzszkolną kartę zapisu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na rozpowszechnianie wizerunku dziecka (dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie www.ze1swiebodzin.edu.pl).

Wraz ze zgłoszeniem/ wnioskiem należy dostarczyć:

A) do wglądu:

  • dowody osobiste obojga rodziców/opiekunów prawnych,
  • odpis aktu urodzenia dziecka / dowód osobisty (jeśli dziecko posiada),

B) kserokopie dokumentów:

  • wyrok/postanowienie sądu w przypadku rodziców/opiekunów prawnych samotnie wychowujących dziecko,
  • orzeczenie o niepełnosprawności i/lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dziecko takie posiada).

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych nastąpi 14 kwietnia 2023 roku po godzinie 15:00.

Zgłoszenie/wniosek ważny jest dopiero po podpisaniu przez oboje rodziców/opiekunów i dostarczeniu do placówki.