• (68) 4752275
  • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
  • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin

Rada rodziców

Rada Rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców uczniów SP 6.

W każdej klasie wybierana jest trzyosobowa Rada Klasowa Rodziców, która typuje jednego swojego przedstawiciela do szkolnej Rady Rodziców.
Tworzą ją reprezentanci wszystkich klas szkoły i oddziałów przedszkolnych.
Spośród nich rada wyłania swój zarząd – Prezydium Rady Rodziców oraz Komisję Rewizyjną.

Skład Rady Rodziców:

Kozak Justyna- przewodnicząca

Kołodyńska Karolina- wiceprzewodnicząca 

Mickaniec Marcin- protokolant

Łysak Liudmyła- skarbnik

Konto Rady Rodziców

SANTANDER o/Świebodzin

Nr konta: 81 1090 1593 0000 0001 0991 2756

Loading