• (68) 4752275
 • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
 • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Rok Szkolny 2020/2021
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Dnia 02 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Grupa Badacze wzięła udział w ogólnopolskim projekcie „Jesteśmy różni, lecz równie ważni”. Organizatorem projektu jest Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka w Siewierzu. Celem projektu jest:

 • podnoszenie świadomości społecznej i propagowanie wiedzy na temat Autyzmu oraz Zespołu Aspergera;
 • kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przrdszkolnym;
 • uświadomienie dzieciom obecności osób niepełnosprawnych w najbliższym otoczeniu;
 • tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych osób;
 • integracja grupy przedszkolnej;
 • współpraca nauczyciela i dzieci z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń na fanpage projektu.
  Zadaniem uczestników projektu było wykonanie pracy plastycznej związanej z obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
  Uczestnicy projektu mogli również wykonać „niebieskie” zdjęcie.

 142 Liczba odwiedzin,  5 Liczba dzisiejszych odwiedzin