• (68) 4752275
  • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
  • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Rok Szkolny 2020/2021
Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Świebodzinie na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Świebodzinie na rok szkolny 2021/2022

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świebodzinie jest szkołą artystyczną realizującą program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym.

Rozwijamy uzdolnienia muzyczne, naturalną ciekawość świata, wrażliwość, systematyczność. Uczymy kultury i życzliwości dla ludzi, tolerancji oraz wiary we własne możliwości intelektualne i artystyczne.

W pracy bierzemy pod uwagę zróżnicowane potrzeby i zdolności uczniów. Nasza placówka zapewnia wysoki poziom przekazywanej wiedzy. Nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje i przez cały czas doskonalą się zawodowo.

Poprzez realizację programów nauczania zgodnych z wymogami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowujemy uczniów do kontynuowania nauki w szkołach muzycznych II stopnia. Nasi podopieczni mają możliwość prezentowania swoich umiejętności na popisach, koncertach, konkursach, przesłuchaniach i festiwalach muzycznych.

Podstawą przyjęcia do PSM I st. jest zainteresowanie grą na danym instrumencie i uzyskanie odpowiedniej ilości punktów podczas badania przydatności kandydatów do kształcenia w szkole muzycznej. Badania wstępne polegają na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do gry na określonym instrumencie.

Zakres badania zdolności muzycznych obejmuje:
a) wykonanie przez kandydata przygotowanej piosenki,
b) badanie słuchu i pamięci muzycznej,
c) kontrolę poczucia rytmu,

d)umiejętność powtarzania głosem pojedynczych dźwięków i motywów muzycznych.

 REKRUTACJA 2021/2022 – pobierz

 REGULAMIN – pobierz

 ANEKS DO REGULAMINU – pobierz

 INFORMATOR – pobierz

 WNIOSEK – pobierz

 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY – pobierz

Szczegółowe informacje na temat badania przydatności kandydatów do PSM można otrzymać w Sekretariacie Szkoły:
ul. Sulechowska 15
66-200 Świebodzin
pod numerem telefonu 68 475 34 44
od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00

Źródło wpisu: https://www.psm.swiebodzin.pl/index.php/pl/

 105 Liczba odwiedzin,  7 Liczba dzisiejszych odwiedzin