• (68) 4752275
  • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
  • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Rok Szkolny 2021/2022
Zajęcia komputerowe e-Citizen i LEGO Spike

Zajęcia komputerowe e-Citizen i LEGO Spike

Masz 10-18 lat? Chcesz rozwinąć swoje kompetencje cyfrowe i zdobyć międzynarodowy certyfikat ECDL e-Citizen? Chciałbyś/chciałabyś poznać podstawy programowania robotów Lego Spike? Jeśli tak, to mamy coś dla Ciebie!

Biblioteka Publiczna w Świebodzinie rozpoczyna rekrutację ośmioosobowego zespołu dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat do udziału w zajęciach stacjonarnych ECDL i Lego Spike w ramach projektu Liga eSzkoła. Spotkania zaplanowane są na okres od końca października 2021 r. do marca 2022 r. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych, w siedzibie Biblioteki Publicznej w Świebodzinie.
W programie są dwa cykle zajęć:
1. Zajęcia realizujące program szkolenia e-Citizen ECDL.
Więcej informacji : https://liga-eszkola.pl/zajecia-z-dziecmi-i-mlodzieza…/
2. Zajęcia z robotyki przygotowujące do konkursu, które składa się z dwóch obszarów tematycznych.
Więcej informacji : https://liga-eszkola.pl/zajecia-z-dziecmi-i-mlodzieza…/

Do udziału w zajęciach rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłaszać dzieci poprzez:
– wypełnienie elektronicznego formularza osobiście w siedzibie Biblioteki Publicznej. Bibliotekarz wypełnia formularz elektroniczny wraz z rodzicem/opiekunem, drukuje wersję papierową, którą podpisuje rodzic/opiekun
– wypełnienie elektronicznego formularza przesłanego na adres mailowy rodzica/opiekuna. Rodzic/opiekun samodzielnie wypełnia formularz, następnie wydrukowany i podpisany dokument dostarcza do siedziby Biblioteki.
Chęć otrzymania formularza należy zgłosić mailowo na adres: dyrektor@bp.swiebodzin.pl

 650 Liczba odwiedzin,  1 Liczba dzisiejszych odwiedzin