• (68) 4752275
  • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
  • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Rok Szkolny 2021/2022
Konkurs „EKOLOGIA W MOIM DOMU”

Konkurs „EKOLOGIA W MOIM DOMU”

Zachęcamy do wzięcia udziału w XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „EKOLOGIA W MOIM DOMU”. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej zwyczajów ekologicznych panujących w domu ucznia. Uczestnicy konkursu mogą przygotować pracę w jednej z dwóch kategorii: plastycznej (plakat lub komiks) lub multimedialnej (film, nagranie piosenki, wywiad, reportaż, prezentacja, wiersz), którą należy przesłać w terminie do 31 października 2021 r.
Zgłoszenia przyjmują nauczycielki przedmiotów przyrodniczych (K. Stróżyk, E. Pałetko-Koloska, M. Kowalczuk).

 344 Liczba odwiedzin,  3 Liczba dzisiejszych odwiedzin