• (68) 4752275
  • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
  • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Rekrutacja do SP6

Rekrutacja do SP6

ABC PRAWIDŁOWEGO ZAPISU KLASA PIERWSZA

1. Należy zapoznać się z instrukcją dla rodziców i założyć konto na stronie  https://nabor.swiebodzin.eu.

2. Następnie wypełnić zgłoszenie ucznia do szkoły/wniosek o przyjęcie do szkoły i wysłać drogą elektroniczną.

3. Zgłoszenie/ wniosek należy wydrukować i podpisać (oboje rodziców/opiekunów prawnych).

Ponadto należy wypełnić i dostarczyć do szkoły wewnątrzszkolny wniosek o zapis oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na rozpowszechnianie wizerunku dziecka (dostępny w sekretariacie lub na stronie www.ze1swiebodzin.edu.pl).

Wraz z wnioskami należy dostarczyć:

A) do wglądu:

– dowody osobiste obojga rodziców/opiekunów,

– odpis aktu urodzenia dziecka / dowód osobisty (jeśli dziecko posiada),

B) kserokopie dokumentów:

– wyrok/postanowienie sądu w przypadku rodziców/opiekunów samotnie wychowujących dziecko,

– orzeczenie o niepełnosprawności i/lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dziecko takie posiada).

Zgłoszenie/wniosek ważny jest dopiero po podpisaniu przez oboje rodziców/opiekunów i dostarczeniu do placówki.

 4,799 Liczba odwiedzin,  1 Liczba dzisiejszych odwiedzin