• (68) 4752275
  • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
  • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Rok szkolny 2023/2024
Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości klas 4-8

Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości klas 4-8

       10 listopada 2023 roku uczniowie klas szóstych zaprezentowali przed społecznością szkolną montaż słowno-muzyczny pt. POCIĄG DO WOLNOŚCI. Słowem i pieśnią przenieśli wszystkich w czasy niewoli, powstań narodowowyzwoleńczych, pierwszej wojny światowej; pokazali, jak wyglądała droga Polaków do wolności. Uczniowie zaprezentowali również swoje zdolności muzyczne, wykorzystując pianino i gitarę elektryczną, co w połączeniu z żywym słowem i scenografią stworzyło niezwykłą lekcję historii pełną pozytywnych wzruszeń.

Kamila Orlicka-Hyz, Agnieszka Ratajczak, Izabela Statkiewicz, Daria Puciata