• (68) 4752275
  • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
  • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Rok szkolny 2023/2024
Migamy, czyli rozmawiamy

Migamy, czyli rozmawiamy

Innowacja pedagogiczna Migamy, czyli rozmawiamyrealizowana była na zajęciach logopedycznych z uczniami uczęszczającymi do klasy: 1b, 1c, 3a, 3b, 3c.
 
Głównym założeniem innowacji było rozbudzenie wrażliwości i otwartości na osoby z wadami słuchu oraz pokazanie uczniom sposobu porozumiewania się za pomocą gestów, poprzez naukę wybranych znaków języka migowego i alfabetu palcowego. Poznając kolejne znaki polskiego języka migowego, dzieci mierzyły się z koniecznością zapamiętania konkretnych układów dłoni i palców.
 
Marta Kacperska