• (68) 4752275
  • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
  • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Rok szkolny 2023/2024
Program „Zielona szkoła, zielone przedszkole”

Program „Zielona szkoła, zielone przedszkole”

W roku szkolnym 2023/2024 po raz kolejny nasz Zespół brał udział w akcji edukacyjno-konkursowej „Zielona szkoła, zielone przedszkole”, która miała na celu zwiększenie świadomości dzieci w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, w tym pokazanie korzyści płynących z segregacji poszczególnych frakcji odpadów oraz recyklingu. W ciągu całego roku szkolnego uczniowie, ich rodzice oraz pracownicy szkoły zbierali makulaturę, butelki PET, baterie czy zużyte telefony. Dzieci brały też udział w licznych działaniach związanych z realizacją projektu. Dzięki prowadzonym działaniom Celowy Związek Gmin CG-12 po raz kolejny przyznał naszej szkole tytuł Laureata Edukacji o Segregacji.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w realizację projektu „Zielona szkoła, zielone przedszkole” oraz zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach.
 
Ewelina Ambroży
Ewelina Pałetko – Koloska