• (68) 4752275
 • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
 • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Rok Szkolny 2020/2021
Szkolny konkurs o życiu i działalności Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Szkolny konkurs o życiu i działalności Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Regulamin

 1.  Organizator konkursu:

Zespół Edukacyjny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. Makuszyńskiego – Katechetki Jolanta Kwiecień, Beata Żurek, Danuta Karbownik 

 1. Cele konkursu: 
 1. Popularyzacja wiedzy o życiu, twórczości i świętości Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego.
 2. Zainteresowanie Uczniów postacią Prymasa Tysiąclecia.
 3. Zainteresowanie Uczniów nauczaniem Kard. Stefana Wyszyńskiego.
 4. Propagowanie wartościowych wzorców postępowania.
 1. Założenia organizacyjne:
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów  klas 6-8 Szkoły Podstawowej nr 6.
 2. Uczniowie będą pisali test wyboru po zapoznaniu się z obowiązującym materiałem (Załącznik)
 3. Test będzie przeprowadzony 28 maja 2021 r. O formie jego przeprowadzenia (stacjonarnie, czy online na platformie teams) uczniowie zostaną poinformowani co najmniej tydzień wcześniej.
 4. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie szkoły do 3 czerwca br.
 5. Uczestnicy, którzy zdobędą największą liczbę punktów z testu wiedzowego ( trzy pierwsze miejsca) otrzymają nagrody i dyplomy, a pozostali  uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
 6. Zapisy do udziału w konkursie prosimy dokonywać u swojej katechetki do 5 maja 2021.

Zespół katechetyczny ZE nr 1
W Świebodzinie

Załącznik

 1. Strona internetowa Instytutu Prymasowskiego w Warszawie – https://wyszynskiprymas.pl/zyciorysstefana-wyszynskiego/).
 2. Materiały przygotowane przez nauczycieli religii na podstawie książki pt. „Z Zuzeli na stolicę Prymasów”

 538 Liczba odwiedzin,  1 Liczba dzisiejszych odwiedzin