• (68) 4752275
  • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
  • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Rok Szkolny 2022/2023
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – LEKCJE TECHNIKI…

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – LEKCJE TECHNIKI…

Laboratoria Przyszłości to rządowy program, który realizuje nasza szkoła. W ramach lekcji TECHNIKI uczniowie wykonali prace wytwórcze z materiałów pochodzących z recyklingu. Uczniowie dzięki zajęciom praktycznym doskonalą swoje zdolności manualne oraz nabywają doświadczenia w pracy z narzędziami. Dzięki środkom z #LaboratoriaPrzyszłości szkoła zakupiła między innymi bezprzewodowe pistolety do klejenia na gorąco, piły, imadła itp.
Zakupiony w ramach Laboratoriów Przyszłości sprzęt odpowiada potrzebom naszej szkoły i jest wykorzystywany na lekcjach obowiązkowych – do realizacji podstawy programowej, a także na zajęciach dodatkowych oraz kołach zainteresowań.

Loading