• (68) 4752275
  • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
  • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Rok szkolny 2023/2024
Ankieta OPS-u

Ankieta OPS-u

Szanowni Państwo,

Ruszyło badanie, którego skutkiem będzie opracowanie Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych Gminy Świebodzin na lata 2024-2026. Ośrodek Pomocy Społecznej chce go opracować we współpracy z Państwem, stąd prośba o wypełnienie tej krótkiej ankiety. Jej wyniki pozwolą poznać zasoby i wyzwania związane z rozwojem usług społecznych w naszej gminie. Szczególnie chodzi tu o ustalenie potrzeb oczekiwań które mają na celu wsparcie mieszkańców: dla (1) rodzin z dziećmi, w tym dziećmi z niepełnosprawnościami, (2) osób starszych, (3) osób z niepełnosprawnościami, (4) osób z zaburzeniami psychicznymi i w kryzysie psychicznym oraz (5) osób w kryzysie bezdomności. Badanie jest dobrowolne i w pełni anonimowe, co oznacza, że Państwa odpowiedzi będą przedstawiane jedynie w formie zbiorczej dla wszystkich uczestników tego sondażu. Ośrodek Pomocy Społecznej bardzo prosi o podzielenie się Państwa opinią i udzielenie szczerych odpowiedzi.

Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf64qx0c-9Vnijap9erghILecAEJdij-bknnZZkQXeQdlqWiQ/viewform?usp=sf_link, bądź w wersji papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzinie. Dla każdego z Państwa OPS może przyszykować pakiet, który ułatwi przeprowadzenie badania tj. ankiety, karton + długopisy.