• (68) 4752275
  • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
  • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Rok szkolny 2023/2024
Podsumowanie działań w obszarze WODA

Podsumowanie działań w obszarze WODA

pt. „Oszczędzanie wody to za mało!!!”

Na jednego mieszkańca naszego kraju przypada 3 razy mniej wody niż wynosi średnia Europy, co pokazuje, że jesteśmy zagrożeni deficytem tego surowca. Ponad 5 mln osób rocznie umiera z powodu zanieczyszczeń wody pitnej.

Na przełomie marca i kwietnia uczniowie Zespołu Edukacyjnego nr 1 zgłębiali tematy związane z obchodami Światowego Dnia Wody obchodzonego 22 marca.

Podczas zajęć uczniowie oglądali animację  „Woda nie tylko w kranie” (https://youtu.be/AB0RFjndmWU), która zapraszała dzieci do tego, aby spojrzały na kwestię wody na świecie z mniej oczywistej perspektywy. Wszystko, co wytwarza człowiek, potrzebuje wody. Najwięcej jej zużywamy nie w kranie, ale kiedy kupujemy rzeczy, do produkcji których była użyta – ślad wodny.

 Uczniowie grali w grę online na Ekoeksperymentarium.pl – pt. „Lekcja o wodzie”. Młodsze dzieci poznawały właściwości wody, wykonując różne doświadczenia – grupa Analityków.

Podczas lekcji chemii uczniowie klas 7 – 8 mieli za zadanie pokazać w formie ulotki/broszury informacje dotyczące:  rodzaju zanieczyszczeń wody, znaczenia wody w przyrodzie, życia i gospodarki człowieka, sposobów racjonalnego gospodarowania wodą, działań na rzecz poprawy stanu środowiska oraz śladu wodnego. W holu szkoły powstała gazetka edukacyjna dotycząca wody, a uczniowie kółka ekologicznego przygotowali plakaty dotyczące śladu wodnego oraz sposobów oszczędzania tego surowca.

Celem działań było uświadomienie nam wszystkim, że kupując nowy sweter czy t-shirt korzystamy również z wirtualnej wody, która potrzebna była do produkcji tych dóbr konsumpcyjnych.

E. Pałetko – Koloska