• (68) 4752275
  • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
  • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Rok szkolny 2023/2024
Wycieczka klasy 7a i 7b do Rezerwatu Przyrody Nietoperek

Wycieczka klasy 7a i 7b do Rezerwatu Przyrody Nietoperek

Przemierzając pieszo ścieżkę przyrodniczo – historyczną „Nietoperek”, znajdującą się na terenie Zespołu Przyrodniczo–Krajobrazowego „Uroczyska MRU” podziwialiśmy urozmaiconą morfologię terenu, różnorodność roślin i zwierząt. Ścieżka ta jest atrakcyjna nie tylko pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, ale przede wszystkim słynie z niemieckich fortyfikacji z okresu II wojny światowej. Rezerwat Przyrody Nietoperek to również miejsce zimowania i rozrodu największej w Europie wielogatunkowej kolonii nietoperzy. W podziemnych korytarzach zimuje tu co roku 20 – 30 tys. osobników należących do 12 gatunków, i o nich właśnie wiele się dowiedzieliśmy.
E. Pałekto – Koloska, K. Rygiel