• (68) 4752275
  • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
  • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Rok szkolny 2023/2024
Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna

 ,,Wpis do pamiętnika nigdy nie znika, czyli powrót do przeszłości”

W okresie od kwietnia do czerwca 2024 r. uczniowie kl. 5c i 5d ZE nr 1 realizowali innowację pedagogiczną, która polegała na samodzielnym wykonaniu pamiętników, jak za dawnych lat szkolnych i wpisywaniu na pamiątkę wybranych wierszyków. Uczniowie z dużym zaangażowaniem i radością przystąpili do zadania. W dużej mierze wykonali pamiętnik niemal wszyscy uczniowie. Było to zadanie na pobudzenie kreatywności, zacieśnianie więzi między uczniami i uczenie odpowiedzialności za wykonanie zadania. Z punktu polonistycznego i nie tylko, jednym z założeń innowacji było ćwiczenie pisma odręcznego ze szczególną dbałością o estetykę i poprawność językową.

Zadanie uważam za godne powtórzenia w następnym roku szkolnym.

Halina Dembowska