• (68) 4752275
 • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
 • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Rok Szkolny 2021/2022
Zapraszamy do udziału w KONKURSIE

Zapraszamy do udziału w KONKURSIE

„Staś i Carlo – młodzi zdobywcy nieba” – konkurs wiedzy
i konkurs plastyczny dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z terenu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Organizatorzy:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Cele Konkursu:

 1. Zainteresowanie uczniów życiem i działalnością bł. Carlo Acutis i św. Stanisława Kostki
 2. Kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań plastycznych multimedialnych i do zdobywania wiedzy.

Adresaci konkursu:

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:
1) Konkurs wiedzy dla uczniów klas VII i VIII 2) konkurs plastyczny w dwóch kategoriach wiekowych:  dla klas I-III i dla klas IV-VI
3) Konkurs dla uczniów klas VI-VII prezentacja multimedialna: „Staś i Carlo młodzi zdobywcy nieba”.

Terminy realizacji konkursu

A – konkurs wiedzy dla klas VII i VIII

I etap- szkolny

 • Zgłoszenia do katechety lub przez librusa do p. Danuty Karbownik do 29 października 2021 roku 
 • Etap szkolny odbywa się we wszystkich placówkach biorących udział w konkursie w dniu 18 listopada 2021 roku.
 • Zestaw pytań testowych przekazany zostanie do każdej szkoły przez KNS
 • Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.
 • Szkolna komisja konkursowa wyłania 3 uczniów ze szkoły, którzy zdobyli najwyższy wynik z testu i zgłasza do organizatora konkursu.

II etap- diecezjalny

 • Etap diecezjalny odbędzie się 10 grudnia w Zielonej Górze (jeśli warunki pandemiczne na to pozwolą).

Lektury:

 1. 2018 – Rok Świętego Stanisława Kostki
 2. Biografia Błogosławionego Carlo Acutis
 3. Carlo Acutis – pierwszy beatyfikowany millenials
 4. Homilia ks. kard. Agostinio Valliniego – Bł. Carlo Acutis
 5. List Papieża Franciszka z okazji 450. rocznicy śmierci św. Stanisława
 6. Opowieść o życiu Stanisława Kostki

Wszystkie materiały w formie pliku PDF zostaną przesłane przez p. Danutę Karbownik po wcześniejszym zgłoszeniu się ucznia i wyrażeniu chęci otrzymania ich.

B – Plastyczny klasy I – VI

1 kategoria klasy I-III
2 kategoria klasy IV-VI


Prace powinny dotyczyć hasła konkursu. Mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A4, bądź A3.

Prace dostarczamy katechecie do dnia 25 listopada 2021r.

C – Prezentacja multimedialna
Przeznaczona dla uczniów klas VI-VII

Polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej najlepiej oddającej życie obu bohaterów i płynące z ich życia przesłanie do młodych. Na prezentacje czekamy do 28 listopada 2021 r. Wysyłamy na adres poczty internetowej danuta.karbiwnik.relgia@gmail.com

Do każdej pracy należy dołączyć wypełnią zgodę na przetwarzanie danych. Zgodę można pobrać z załącznika lub u katechety.

Zgłoszenia do udziału w konkursie we wszystkich kategoriach przyjmujemy do dnia 29.10.2021

Zgłoszenia można dokonać :

– osobiście u katechety

– przez librusa- wysłanie wiadomości do p. Danuty Karbownik

(wysyłając wiadomość proszę napisać: imię i nazwisko, klasę, kategorię konkursu, w której chcemy wziąć udział)

Patronat

Patronat nad konkursem objęli:

– Biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej – Ks. Bp Tadeusz Lityński

Patronat medialny nad wydarzeniem:

Aspekty – Niedziela zielonogórsko-gorzowska

Gość Zielonogórsko-Gorzowski

Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA

 302 Liczba odwiedzin,  7 Liczba dzisiejszych odwiedzin